-Allt är möjligt!

Här är ett urval av de tjänster vi utför.

 

Trädgårdsservice

 

Gräsklippning

 

Slyröjning

 

Lövblåsning

 

Grästrimmning

 

Markplanering

 

Stenläggning

 

Snöröjning

 

Gärdesgårdar

 

 

 

 

Personaluthyrning

 

Ställningsbyggare

med

STIB-kort

__________________

 

Fastighetsskötsel

 

Företagsstädning

 

Hemstädning

 

Reparationer

 

 

Vi har även beredskap

Dygnet runt